sâmbătă , 2 decembrie 2023

Top 3 oraşe din România la capitolul „reciclare”

Reciclare

Serviciul de colectare separată a deşeurilor de ambalaje de la populaţie s-a extins la nivel naţional, fapt confirmat de români: 64% dintre aceştia declarau la începutul anului că au posibilitatea de a colecta separat, cu o treime mai mult decât acum patru ani (sondaj naţional IMAS 2011 şi 2015). Nivelul de acces la acest serviciu se menţine totuşi scăzut, având în vedere că până la finalul anului toţi românii trebuie să poată separa deşeurile de ambalaje (conform Directivei Cadru Deşeuri 2008/98/EC).

Odată cu dezvoltarea serviciului, s-au extins şi o serie de practici care au un impact negativ asupra întreg sistemului. În 2014, aproximativ 500 de containere colorate din sistemul Eco-Rom Ambalaje au fost vandalizate. În acelaşi timp, furtul deşeurilor din containerele speciale – mai ales a deşeurilor cu valoarea cea mai mare pe piață, PET-uri și dozele de aluminiu – cauzează pierderea investiţiilor, devierea deşeurilor de la circuitul normal de reciclare şi demotivarea populaţiei.

În ciuda acestor probleme cu care se confruntă toate localităţile, trei dintre oraşele din România care dezvoltă sistemul de colectare separată în parteneriat cu Eco-Rom Ambalaje s-au remarcat la capitolul „reciclare”. Criteriile care stau la baza acestei clasificări sunt: cantitatea de deşeuri de ambalaje colectate separat pe cap de locuitor, calitatea serviciului şi soluţiile implementate care au determinat reducerea incidenţelor sau chiar eliminarea practicilor negative din sistem.

Zalău – lider în cantităţile reciclate/locuitor

În municipiul Zalău, fiecare locuitor colectează separat aproximativ 1 kg de deșeuri reciclabile lunar, de aproximativ trei ori mai mult decât media cantităților de deșeuri de ambalaje colectate separat în România. (conform studiului de analiză a compoziției deșeului menajer în România, realizat de Eco-Rom Ambalaje, o persoană din mediul urban colectează separat 0,4 kg de deșeuri de ambalaje/lună).

În 2014, în municipiu au fost reciclate aproximativ 1.000 de tone de deșeuri de ambalaje, de aproximativ două ori mai mult față de cantitatea reciclată în 2008, primul an de implementare a sistemului. În prezent, toți cei peste 53.000 de locuitori ai municipiului Zalău au acces la sistemul de separare a deșeurilor de ambalaje prin 262 de containere colorate – pentru deşeuri de ambalaje de hârtie-carton, plastic-metal şi sticlă. De asemenea, infrastructura de colectare este amplasată în apropierea locuinţelor, are un aspect îngrijit şi niciun container colorat nu a fost vandalizat anul trecut datorită unei bune colaborări între primărie, poliţia locală şi operatorul de salubritate. Locuitorii orașului separă corect deșeurile de ambalaje în proporţie de peste 70%, în principal datorită acţiunilor constante de informare şi educare a populaţiei despre importanţa reciclării.

Sfântu Gheorghe – performanţă în calitate

În municipiul Sfântu Gheorghe, deşeurile de ambalaje sunt depuse separat corect în containerele colorate în proporţie de peste 99%. Majoritatea locuitorilor au înţeles importanţa colectării separate şi nu amestecă deşeurile reciclabile cu alte tipuri de deşeuri. Infrastructura de colectare separată constă în containere colorate aflate în spații deschise și în zone special amenajate, închise, la care au acces doar locuitorii arondați. Containerele speciale sunt situate în apropierea locuinţelor și au un aspect îngrijit.

În prezent, toţi cei 56.094 de locuitori au acces la serviciul de separare a deşeurilor de ambalaje prin cele 369 de containere colorate puse la dispoziţie de Eco-Rom Ambalaje şi compania de salubritate Tega SA. 1.900 de gospodării pot separa deşeurile prin intermediul sistemului cu saci coloraţi: galbeni, pentru plastic şi metal, albaştri pentru hârtie-carton şi verzi pentru sticlă. Mai mult decât atât, anul trecut au fost lansate primele proiecte de colectare „din ușă în ușă” destinate blocurilor mai mici, prin care fiecare cetăţean are la dispoziţie propria structură securizată de colectare separată (tip raft).

În 2014, în municipiu au fost colectate separat şi reciclate aproximativ 750 tone de deşeuri de ambalaje, de șapte ori mai mult faţă de cantitatea reciclată în primul an de implementare a sistemului de colectare separată. De asemenea, pe baza sesizărilor populaţiei, primăria municipiului, alături de poliţia locală şi operatorul de salubritate, acţionează constant pentru a opri furtul deşeurilor reciclabile din containerele colorate.

Ploieşti – stop furtului de deşeuri reciclabile

Municipiul Ploiești s-a confruntat cu fenomenul de amploare al furtului deşeurilor reciclabile din containere și este printre primele orașe din țară care au luat măsuri de sancționare a acestuia. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele care sustrag deșeurile din sistemele de colectare sunt pasibile de amendă între 600 şi 1.000 lei, iar deșeurile reciclabile furate sunt confiscate. În 2014, în municipiul Ploieşti au fost realizate 57 de sesizări către Poliţia Locală privind furtul deşeurilor din sistemele de colectare publice şi 3.4 tone de deşeuri de ambalaje au fost confiscate şi reintroduse în circuitul normal de reciclare. În plus, în cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice a municipiului, a fost înfiinţată în anul 2013 o comisie responsabilă de colectarea separată, în cadrul căreia există inspectori care verifică săptămânal punctele de colectare, sesisează eventualele probleme și identifică soluții pentru rezolvarea lor. Eliminarea furtului a condus la creșterea cantităților colectate cu 30% față de anul precedent.

În prezent, criteriile care stau la baza calității sistemului de colectare separată pentru populație se situează, în medie, la nivelul de 90%. Acest lucru înseamnă că toți cei peste 197.000 de ploieșteni au acces la acest serviciu, punctele de colectare separată au un aspect îngrijit și cea mai mare parte a locuitorilor depun separat corect deșeurile de ambalaje în containerele colorate. Anul trecut, ploieștenii au colectat separat peste 560 tone de deșeuri de ambalaje prin intermediul celor 654 de containere speciale și prin sistemul de colectare separată cu saci, de 17 ori mai mult faţă de cantitatea reciclată în primul an de implementare a sistemului, respectiv din 2010.

La nivel național, se reciclează doar puțin mai mult de jumătate din ambalaje

În prezent, la nivel naţional, se reciclează 55% din ambalajele puse pe piaţă. În timp ce la nivel european se preconizează creşterea obligaţiilor de reciclare a deşeurilor de ambalaje până la 80% în 2030, din analiza celor trei oraşe se evidenţiază o serie de premise care pot conduce la performanţă în domeniul reciclării deşeurilor de ambalaje generate în gospodării: implicarea tuturor actorilor în dezvoltarea sistemului – autoritatea locală, operatorul de salubritate, organizațiile responsabile, populația –, aplicarea legislației, sancționarea neregulilor şi informarea populaţiei.

Semnat de

Tu ce crezi?

Adresa de email nu va fi facută publică.Câmpuri obligatorii *

*

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *