joi , 12 decembrie 2019

Cauzele apariției bolilor și vindecarea lor prin meditație

meditatie Gregory Colbert

Cele cinci elemente, aşa cum sunt găsite în toate culturile lumii, sunt spațiu, aer, foc, apă şi pământ. În general, poţi privi în jur și să realizezi că tot ceea ce vezi este într-un fel sau altul o combinație a acestor elemente, sau elementele apărând singure, în forma lor pură, precum un lac, sau un foc puternic şi curat, sau un cer limpede dimineața, sau un munte în depărtare. Acestea ar fi cele mai simple exemple, şi sunt atât de adânc înscrise în exeperiența umană, încât sunt aproape invizibile, şi în acelaşi timp sunt lucrurile la care ne întoarcem din nou şi nou.

Privind procesul de creare a unui univers, Big Bang, regăsim acelaşi element. Iniţial, spaţiu gol, în care, după un timp, scurt sau lung (e irelevant în spaţiu), începe să se mişte aer (mişcarea particulelor de bază ale universului, care, văzute la scară largă, reprezintă curenţi spaţiali), iar din acea mişcare rezultă fricţiune şi foc. Prin încălzire, densitatea universului creşte, ceea ce duce la o scădere a simetriei (simetria maximă fiind în spaţiu gol). E un proces dificil de explicat, însă apa are starea de simetrie maximă sub formă de abur, medie, în formă lichidă, iar simetria minimă, în formă de gheaţă. Perioada de încălzire a universului duce la o concentrare de particule sub formă de temperatură intensă şi gaz (abur), iar pe măsură ce universul se răceşte ulterior, are loc solidificarea prin pierderea simetriei particulelor. Iniţial, asta naşte apă, apoi gheaţă inter-stelară şi, prin acumularea de particule non-simetrice, se naşte aspectul solid al universului, adică pământul, agregat sub formă de planete prin interacţiunile forţelor puternice şi slabe la diverse distanţe (percepţia distanţei este tot o lipsă de simetrie), de la sub-atomic până la distanţele mari din universul nou format.

Acum, înapoi în lumea modernă, chiar și cele mai artificiale produse se nasc din manipularea complexă a celor cinci elemente. Sunt folosite diverse procese fizice sau chimice, toate fiind o repetiţie microcosmică a acelei transformări cosmice iniţiale. Însă acest model de a înţelege universul fizic, chiar şi ultra-simplificat, e greu de folosit în situaţii uzuale, până la punctul de a fi inutil. Modelul intuitiv, psihosomatic, direct mental, folosit de culturile tradiţionale, e de fapt mult mai fertil din punctul de vedere al unei înţelegeri directe. Astfel, elementele în starea lor naturală, de spaţiu, aer, foc, apă şi pământ, corespund corpului, iar în viziunea transcendentală a universului, ele sunt considerate ca fiind feminine. Ele fluctuează, sunt fluxul primordial şi au calitatea de schimbare fără sfârșit, capacitatea de primire a lumii, dansul ei estetic şi potenţialul de transformare, modul în care toate lucrurile sunt în mod natural fertile și abundente.

Elementele masculine și feminine și uniunea lor

Cele cinci elemente mentale sunt elementele de sex masculin. Ele sunt formă, senzație, concepție / percepție, proces / intenție și conștiență. Ele sunt, de asemenea, foarte ușor de văzut în jurul nostru, și în noi, ca aspectele continue ale tuturor funcțiilor noastre mentale. Din nou, dacă ne uităm la materiale moderne, la orice formă modernă, de la orașe și mașini și structurile de informaţie cu care lucrăm, toate sunt o combinație a elementelor mentale. Acestea apar din permutări interminabile născute din interacțiunea complexă a elementelor mentale. Dar substanța care este în curs de modificare, care este formată, substanţa celui care lucrează şi substanţa cu care lucrează o constituie întotdeauna doar cele cinci elemente feminine/primordiale.

Aspectul mental al creării unei clădiri, procesul și conceptele și procesul de formare a acesteia, voința de a face asta, toate senzaţiile de lucru efectiv, forma celor care lucrează, precum și conștiența care funcționează și creează planurile pentru construirea și conștiența care a dezvoltat cunoștințele necesare pentru a construi clădiri, de-a lungul a nenumărate generații, şi toate conceptele care au fost adunate, și toți oamenii care au făcut-o, ei sunt formă și conștiință și senzaţie, şi acest proces lung, nesfârşit, este jocul celor cinci elemente mentale. Iar substanța acestui joc, forța de a da viață tuturor acestor lucruri, și fluxul lor, literalmente, substanţa atomică cu care elementele mentale lucrează sunt elementele feminine. Nu există clădiri fără pământ, metal fără foc, masă fără lemn, avioane fără cer, și nimic fără apă.

Acest lucru poate fi văzut şi în relațiile bărbat-femeie. Energia și frumusețea feminină curg prin relație, prin casă, prin lume, hrănesc și energizează, în timp ce mintea și puterea masculină creează, sprijină şi ghidează. În timp, o relație acumulează fie echilibru sau probleme, sau ambele, la fel ca o casă în timpul construcţiei și, apoi, în timpul locuirii, sau ca o lume, de-a lungul epocilor şi civilizaţiilor ei. În relațiile bune există o uniune reală, iar masculinul dobândeşte calităţi feminine, şi femininul, calităţi masculine. Aceasta este înțelepciunea, unirea dintre cele două. Cele cinci elemente de sex feminin = corpul, cele cinci elemente de sex masculin = mintea, iar cele cinci înțelepciuni corespunzătoare = vocea.

Acestea sunt cele trei aspecte ale oricărei ființe. Corp, Voce și Minte. Vocea poate fi văzută ca activitate, sau funcție, care lucrează în mod continuu pentru a uni corpul și mintea, și dacă ne uităm la modul în care ne folosim vocile, atât intern cât și extern, şi la modul în care utilizăm activitatea și expresia cunoștințelor / culturii în societate, acest fapt devine imediat evident. Vocea funcţionează pentru a uni corpul și mintea, dar funcționează și prin uniunea lor, și are, de asemenea, o funcție directă – vocea goală, puterea și claritatea sa.

Sunetul este în mod natural gol, este întotdeauna acolo, și există întotdeauna dimensiunea de tăcere. Prin sunet oamenii îşi pot realiza cel mai uşor calitatea de înțelepciune, sau inteligenţa clară, și calitatea creativ-expresivă. Vocea este apreciată aproape obsesiv în societatea modernă, și a fost de-a lungul întregii istorii – talentul vocii duce imediat la o experienţă a clarităţii, frumuseții și puterii, unită în această expresie simplă, directă de sunet. Înţelepciunea, în mod special înțelepciunea activă, aplicată, a fost apreciată de-a lungul istoriei, capacitatea de a reacționa rapid și inteligent și de a înțeleage toate formele și situațiile. Iar tot ceea ce poate fi spus despre înțelepciune poate fi înțeles prin cele cinci înțelepciuni.

[din acest punct, cuvântul „awareness” nu va fi tradus, ci lăsat în text sub forma awareness, explicat aici ca fiind „conştiență clară, fără subiect şi obiect, inteligență transcendentală, cunoaştere spontană radiantă şi fără obiect”]

Cele cinci înțelepciuni și cele cinci otrăvuri

Înțelepciunea-realitate este înțelepciunea de spațiu și formă, și purificarea ignoranței. Este înțelepciunea care vede spațiozitatea realităţii, gradul de awareness a întinderii spațiului și a tot ce apare, domeniul de interconectare a fenomenelor. Este cunoaşterea simplă care este independentă de construcții intelectuale. Energia înțelepciunii realităţii este pașnică și deschisă, şi omniprezentă precum spațiul. Când oamenii o manifestă, devin deschişi, receptivi, mulţumiţi şi relaxaţi. În aspectul său otravă, aceştia se agaţă şi rămân blocaţi, plin de ignoranță și negare, leneși și insensibil. Înțelepciunea-realitate radiază energie albă.

Înțelepciunea-oglindă este înțelepciunea de apă și a conștienței, și de purificare a furiei/ urii. Vede totul așa cum apare, în mod direct, ca o oglindă. Este mintea în sine, goală şi luminoasă, și toate posibilele apariții de timp și spațiu curg prin ea ca apa printr-o oglindă. Este awareness primară, cunoaştere curată şi clară. Manifestând înțelepciunea-oglindă, mintea devine clară, având strălucire intelectuală ascuțită, perspectivă fără sfârșit și integritate incoruptibilă. În aspectul ei otravă, poate deveni furie, analiză nesfârşită, critică și perfecționism autoritar. Înțelepciunea-oglindă reflectă energie albastră.

Înțelepciunea egală este înțelepciunea de pământ și senzație/emoţii, și de purificare a mândriei. Este awareness a egalității, fără părtinire, tot ceea ce apare este egal și cu strălucire echivalentă, iar distincțiile dispar în calm, satisfacție şi bunătate iubitoare. Oamenii care manifestă înțelepciune egală sunt expansivi, ospitalieri și apreciativi, în timp ce, în aspectul său otravă, devin aroganţi, ostentativi, opresivi și ataşaţi emoţional. Înțelepciunea egală emană energie galbenaurie, care cuprinde și îmbogățește totul.

Înțelepciunea discriminatorie este înțelepciunea de foc și concepție, precum și de purificare a atașamentului. Acesta este awareness complet liberă de obiecte ale cunoaşterii, recunoscând precizia finală a fiecărui detaliu care apare. Este non-conceptuală, în sensul că nu conceptualizează lucruri, dar distinge perfect caracteristicile tuturor lucrurilor. Este o intuiție primordială a experienței fără părtinire. Oamenii care manifestă înțelepciune discriminatorie magnetizează cu uşurinţă, sunt captivanţi şi fermecători, manifestând energie profundă, care vorbește din inimă. În aspect negativ, devin obsedaţi de magnetizarea situațiilor bune, agățându-se de plăcere, hiperemoționalitate și validare. Înțelepciunea discriminatorie luminează cu vitalitatea energiei roşii.

Înțelepciunea-tuturor-realizarilor este înțelepciunea de aer și de proces, și de purificare a geloziei. Este awareness în care totul este îndeplinit în mod spontan și se realizează în mod activ spre beneficiul tuturor. Este persistentă și perseverentă, acțiune care știe tot ce poate fi făcut, toate modalitățile în care poate fi făcut, cu alte cuvinte, toate căile în care funcţionează cele cinci înțelepciuni și modul în care acestea interacționează pozitiv cu toate fenomenele posibile. Îndeplinirea karmei (acțiunii) are loc spontan în conformitate cu binele tuturor ființelor. Oamenii care prezintă înțelepciunea-tuturor-realizarilor sunt eficienți, eficace și practici, cu energie încrezătoare și modalități de acțiune care sunt în ton cu realitatea. Funcţionând în aspect negativ, devin nevrotici și agitați, dependenţi de viteză, putere și competiţii, şi încearcă să controleze și să domine. Și, având tot timpul frică de eșec, sunt paranoici și geloși. Emite o energie verde smarald, rapidă şi fertilă.

Activitatea în organism și în spaţiul extern depinde de cele cinci înțelepciuni și cele cinci otrăvuri. Dacă are caracter activ-pozitiv, cu scopuri bune și intenții stabile, atunci este născută din cele cinci înțelepciuni și duce la creșterea lor pe plan intern și extern, iar condițiile rezultante reflectă asta: sunt bune, stabile și fertile, ceea ce duce la creștere şi la starea generală de sănătate și bucurie a tuturor ființelor. În cazul în care este reactivă, atunci este născută din cele cinci otrăvuri, pe plan intern și extern, și duce la acumularea celor cinci otrăvuri pe plan intern și extern, rezultând în proliferarea lor şi amplificarea continuă a acestei proliferări, la distrugerea calităților și a stabilității, la boli și conflict și la incapacitatea generală și ignoranța ființelor.

Amândouă aspectele reprezintă câte un ciclu, unul – un ciclu în sus, celălalt – un ciclu în jos. Unul se termină în plinătate, celălalt, în distrugere lentă și continuitatea bolii și a condițiilor negative.

[A discuta viaţa modernă prin prisma unor cuvinte precum „elemente masculine şi feminine” şi „cele cinci înţelepciuni şi cele cinci otrăvuri” poate părea ciudat. De fapt, păstrarea lor în această formă lingvistică este un tribut adus unor tradiţii vechi, care nu caută complexitatea în exprimarea imediată, aceasta fiind întotdeauna goală de utilitate, ci complexitatea utilă a exprimării complete, a sistemului de relaţionare în care se regăsesc cuvintele folosite. Ca atare, înţelepciuni şi otrăvuri reprezintă o simplitate naturală, un loc de odihnă, care să permită restului elementelor observate să interacţioneze. În acelaşi timp, înţelese conform schemei de mai sus, ele reprezintă structura corpului şi a minţii umane, în mişcare şi în repaos, şi nu doar o structură teoretică, ci una care înţelege fiinţa în legătură cu elementele funcţionale ale corpului, ale minţii şi ale lumii înconjurătoare, într-un joc interconectat a cărui complexitate depinde doar de inteligența utilizatorului (de fapt, de gradul de samadhi răspândit în corp – a contempla realitatea este identic cu a te concentra în echilibru asupra elementelor de bază ale corpului, deoarece acesta este un sistem complex, ce conţine şi reflectă toate procese realitații – ca atare, a fi în samadhi este echivalent cu a înţelege, iar a înţelege necesită a fi în samadhi, sau, într-o relaţie nu tocmai fără probleme, a te chinui să înţelegi poate uneori rezulta în samadhi, dacă acel chin dezvoltă o iubire pentru concentrare directă, a minţii şi corpului, fără răspuns necesar) şi care poate genera înţelegere la orice nivel.]

Acumularea internă a celor cinci otrăvuri duce la boli fizice sau psihice

În general, ființele nu au control deplin asupra condițiilor interioare sau exterioare. Întrucât condițiile lor interioare nu sunt perfecte, nu au acțiune și concentrare perfecte și trec prin diferite cicluri de reacții (nu acţiune) în funcție de modul în care cele cinci otrăvuri se manifestă pe plan extern, față de ei, și modul în care acestea se manifestă în interior, din cauza reacțiilor la lipsuri interne sau externe. Ideal, prezența ar fi jocul spontan între samadhi și resurse stabile pe plan extern, bine folosite, cu inteligență și compasiune, în beneficiul tuturor ființelor.

În practică, te naști fără un corp perfect, fără samadhi perfect și cu diverse lipse de resurse externe, de la resurse fizice la cunoștințe și resursele umane de familie și societate și compasiune generală și de bună interacțiune a ființelor. Din acest motiv, eşti rareori capabil să generezi stări foarte stabile, și chiar mai rar să corelezi acele stări cu o viziune inteligentă asupra a ceea ce înseamnă să fii om și să acționezi pe deplin și benefic. Iar în cazul în care generezi această uniune de stare stabilă și viziune inteligentă, nu există nici o garanție că resursele externe pentru a face lucrurile bine sunt prezente. Aşa că viaţa, chiar şi cu cele mai bune intenții, este de multe ori o continuă lovire de obstacole perfect coordonate intern şi extern, și fără un răspuns născut din samadhi, inteligență clară şi awareness spontană, depășirea lor sau, mai bine zis, acumularea grea şi nefolositoare a obstacolelor se face doar cu prețul propriei sănătăţi fizice și mentale. Făcând asta, chiar dacă există succes în diverse moduri, există, de asemenea, o acumulare internă a celor cinci otrăvuri, ceea ce duce la boli fizice sau psihice. Şi chiar şi în acei oameni care au facultăți mentale complete, și, în ciuda obstacolelor, nu și-au pierdut niciuna dintre calităţile de inteligență și compasiune, boala fizică este un lucru teribil, care poate încetini lucrurile şi eroda încet destinul, realizările și abilitățile, precum și stabilitatea şi iubirea și protecția pe care un om le extinde spre alte ființe.

Nu există nici o modalitate modernă de a repara asta. Teoretic, în cazul în care celulele corpului acumulează daune suficiente, capacitatea ADN-ului de a se repara scade sub un anumit nivel, diverse boli încep să apară şi să ia avânt, iar repararea acestei stări de fapt mai târziu în viață, după ce corpul s-a schimbat deja și a adoptat acest caracter bolnăvicios, nu este posibilă. Abordarea blândă, pe bază de regim alimentar și exerciţii fizice, poate aduce schimbări pozitive destul de repede, dar dacă poate sau nu să depăşească boli puternice depinde de karmă. În cazul în care procesele mentale-fizice sunt destul de negative și consolidate de factori negativi externi, atunci organismul nu va reacționa nici chiar la cele mai bune diete.

Abordarea bazată pe intervenții externe puternice, prin medicina modernă, poate întârzia anumite boli pentru un timp, dar îi lipseşte complet capacitatea de a schimba caracterul corpului și sistemul mental care a generat această boală. În plus, consumă intens resurse, atât pe plan extern, în sens socio-economic, cât și pe plan intern, în sensul că distruge rapid sistemele de sprijin ale corpului, ceea ce de multe ori permite bolii să se întoarcă mai puternic decât înainte.

Ce înseamnă karma și cum o putem schimba

Modul real de a vindeca boli este instantaneu, fiind în același timp și o călătorie de-a lungul vieții. Boala fizică și cauzele sale reale, care sunt dezechilibrele în fluxul mental şi aparenţele externe, dezechilibrele externe ale fluxurilor sociale și fluxurile resurselor elementelor, care sunt mereu interconectate cu dezechilibre interne, se perpetuează reciproc la nesfârșit. Te naști în acest peisaj de interconectare și eşti infinit afectat de aceasta, crești cu el, cazi cu el, iubeşti cu el, mori cu el, este parte din istoria și poveștile tale, iar acest lucru este ceea ce înseamnă de fapt karma, această logică nonduală a interconectării. Ne-am născut din energia acestei interconectări, suntem formaţi prin ea, şi noi, de asemenea, interacționam cu ea și o formăm, iar apoi ne întoarcem în ea, și întotdeauna moștenim bine și rău din ceea ce am făcut. Aceasta este natura karmei, o transportam peste tot și ne modelează abilitățile și destinul, dar, în acelaşi timp, îi dăm formă, şi, cu mult efort, o putem schimba complet și putem influența nenumărate ființe. Iar cea mai profundă natură a acestui efort este realizarea interiorului și exteriorului identic, egal, iar aceasta este natura samadhi-ului: concentrarea naturală a minţii, care este în largul ei în toți factorii, atât contemplativă și activă, atât interior și exterior. Energia naturală a vieții și a naturii minții.

Teoretic, dacă cineva ar avea karma să fie născut cu un samadhi suficient de puternic pentru a nu fi copleșit de șocul nașterii și al modelelor de experienţă din primii ani de viață, și-ar putea dezvolta, pe baza acelui samadhi, punctul de vedere al inteligenţei clare şi spontane, al compasiunii şi al activităţii şi muncii, şi atunci ar învinge foarte repede orice rezistență externă şi lipsă de resurse, și ar magnetiza toate condițiile bune, generând un ciclu de creștere nesfârșită şi de sănătate și putere a trupului și a minții, precum și stabilitate în toate activitățile și structurile externe. Ar întâmpina foarte puține probleme și obstacole, și destinul i-ar deveni doar mai bun și mai victorios în timp. Dar acest proces simplu şi pur nu poate avea loc în lume acum. Chiar și oamenii născuți cu resurse karmice externe foarte bune nu au samadhi natural și de-a lungul timpului suferă dezechilibre psihice, diferite pierderi personale, pierderi în puterea elementelor corpului, iar succesul lor este interdependent de condițiile pe care le moștenesc la naștere.

Aceasta este doar o discuție teoretică. Este imposibil să păstrezi samadhi stabil de-a lungul primilor ani de viață într-o lume cu karmă rea, chiar în cazul în care te naști cu samadhi. Înainte, oamenii se năşteau puternici şi capabili de a produce o diferență în lume foarte repede, dar cu fiecare generație structura umană devine mai slabă. E un proces dependent de karma lumii. Ar fi ideal să te poţi maturiza în acest fel, lucrând relaxat în samadhi-ul natural, care nu face nici o diferență între interior și exterior, între sine și alții, și acumulând numai calități bune și de sănătate stabilă, dar realitatea este că este imposibil în această lume, aici și acum.

Ce se întâmplă când dobândești samadhi, concentrarea naturală a minţii

Cealaltă realitate este că, atunci când cineva obţine instrumentele mentale potrivite, organismul poate fi schimbat în bine destul de repede, chiar foarte repede de multe ori. Fluxurile karmice negative sunt stabilizate în termen de săptămâni sau luni, relațiile sociale se îmbunătățesc, iar energia și înțelepciunea încep să curgă fără limite de vârstă sau trecut, și dacă samadhi-ul dobândit este cu adevărat puternic, nu există nici o limită reală pentru lucrurile pozitive care pot apărea.

Ura începe să se estompeze, și odată cu ea, conflictele, puterea interioară și puterea corpului cresc, la fel şi protecția naturală și aprecierea ce se manifestă în relații, capacitatea de a vorbi clar și de a fi auzit și de a face conexiuni semnificative cu alții, și de a face o diferență prin comunicare, precum și, de asemenea, capacitatea mentală de a cunoaște lucruri direct, capacitatea de a-ţi aminti lucruri, de a avea un peisaj mental clar al prezentului și trecutului și a ceea ce este probabil să se întâmple în viitor, și capacitatea de a te bucura pur și simplu de propria minte şi de lumea înconjurătoare, și multe alte calități ale corpului, vocii și minţii, toate interacţionând la nesfârșit în samadhi-ul prezenței naturale.

meditatie

Ce este mantra

În ceea ce privește mantra, întrebările generale sunt despre ceea ce este și cum apare în lume, dacă e pur și simplu invenția cuiva sau o evoluție culturală de-a lungul timpului. Răspunsul general este că mantra nu este o invenție umană, este o formă perfectă mentală, sau mai degrabă, o esență mentală care este uniune de formă și sunet. În practică, ea are capacitatea de a se topi în minte, de a se uni cu ea în timp ce rămâne în acelaşi timp perfect stabilă, de a fi o bază pentru concentrare și de a-şi genera propria energie în mod natural și direct. Cu cât ai mai mult samadhi cu o mantră, cu cât este mai echilibrată și concentrată prezența mentală a mantrei, cu atât mai mult energia, puterea şi calităţile sale încep să fie în mod natural prezente în ființa care practică mantra.

Există și alte modalități de a obţine samadhi, cum ar fi lucrul cu respirația, sau prin renunţarea la gânduri și apoi obţinând abilitatea de a concentra mintea direct, dar atât respirația, cât şi conștiența localizată a capului şi corpului sunt generate karmic. Este nevoie de timp pentru a putea lucra cu respirația, și destul de mult timp pentru ca efectele să devină profunde, deoarece schimbările care au loc pe plan intern sunt condiționate de diverse probleme karmice externe, şi pe măsură ce respiraţia se schimbă şi creşte, îşi fac apariţia obstacole interioare și exterioare.

Același lucru este valabil pentru conștiență și gânduri. În general, mintea umană este foarte ocupată și e greu s-o goleşti și să fii capabil să obţii samadhi în acest fel, nu pentru că nu ar fi natural – atât respirația, cât și conștiența sunt naturale și sunt modalități bune de a obține samadhi – dar structura agregată a gândurilor este atât de densă, asociată cu atât de multe lucruri karmice exterioare care se manifestă în mod constant, și, de asemenea, legată de atât de multe probleme ale corpului sau instincte care de asemenea se manifestă în mod constant, încât majoritatea oamenilor nu reușesc niciodată să obţină samadhi în acest fel. Ei nu ajung niciodată la fericirea/plăcerea/bucuria pură interioară, pacea și puterea samadhi-ului, şi nu obțin efectiv controlul asupra procesului de schimbare a condiţiilor – condițiile respirației și a conștienței, de exemplu, sau condițiile viciilor/dependențelor, ale modelelor de comportament, ale structurilor repetitive de gândire sau ale modelelor externe de utilizare a resurselor. De altfel, toate aceste exemple sunt doar diferite detalii ale conștienței și respirației, pentru că respirația este energia activă generală a corpului, controlează toate procesele sale (şi e afectată de acestea), iar conştiența este natura generală a tuturor acestor detalii – comportament, modele de gândire, obiceiuri externe sau chiar respiraţia în sine, sunt toate conştiența implicată cu propriul său aspect de cunoaştere (mișcare).

Corp, Voce și Minte, unite prin mantră și prezente mereu, natural și spontan

Înapoi la mantră: din punctul de vedere al corpului, aceasta este conştiență, transportând o anumită esență stabilă, care umple corpul. Din punctul de vedere al vocii, este sunet pur, fără început și fără sfârșit, iar din punct de vedere al minții, este minte, topindu-se continuu în propria sa natură, protejându-o, odihnind-o şi activând-o în același timp. Cu cât practici mai mult meditația cu mantră, cu atât devine mai adânc samadhi-ul, și corpul, vocea și mintea devin unite și încep a fi prezente natural și spontan. Din punctul de vedere al vocii, care este activitate, acţiunea devine corectă și directă, cu o tendință de a spune adevărul și de a comunica deschis, de a reduce complexitatea și de a controla situațiile rele prin energie și activitate, precum și de a reacționa cu prezență deplină la ceea ce se întâmplă, lucruri bune sau rele.

Din punctul de vedere al minții, mantra aduce stabilitate și trezire, o prezență a awareness, precum şi o relaxare şi o bucurie în legătură cu toate lucrurile, ca un copil fără intenții rele care se naște într-o lume bună și e mereu liniştit. Iar din punctul de vedere al corpului, fluxul natural al energiei prin canalele corpului și prin organe este restaurat, sângele începe să se reînnoiască, și există un efect de consolidare și de echilibrare, deoarece trupul este depozitul tuturor fenomenelor care au avut loc, ale karmei pe care un om a suferit-o și cu care a lucrat, și în funcție de structura acestei istorii a fenomenelor și a corpului care o poartă, fenomene noi tind să apară și se întâmplă în anumite moduri, şi pe măsură ce corpul se schimbă, se schimbă şi karma.

În special mantrele de vindecare fortifică esenţa corpului, permițând sistemelor organismului să lupte împotriva bolii din interior. Au efect funcțional de vindecare, de echilibrare a bolii și a tuturor proceselelor de absorbție, creație și excreție ale organismului, astfel încât vindecarea poate avea loc. Consolidează şi întăresc întreaga structură a corpului, oprind și întârziind efectele bolii și eliminând cauzele pentru care sistemele organismului degenerează, permițând în același timp ca puterea și sănătatea de ansamblu a țesuturilor și organelor și a întregul corp să se îmbunătăţească, în ciuda bolii.

Triple Wrathful One (Cei Trei Mânioşi) este mantra de împuternicire interioară:

Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat

Vajra Armor (Armura Vajra) este mantra de vindecare funcţională:

HUMVAJRA PHAT / OM PADMA SHAVARI PHAT / NÄN PAR SHIG / NAGA NÄN / TADYATHA / SARVA/ BIRITA / HANA HANA / VAJRANA / RAKSHA RAKSHA / SVAHA//

Vajra Ayusye (Vajra putere vitală/care păzeşte viaţa/abundenţa de viaţă) este mantra de consolidare structurală şi care elimină moartea:

Tadyathā – calā calā cale – vinati – svastike – cakra – adgati – praśḥa mantu – sarva roga – anṭe kunaṭe – maha kunaṭe – care carere – hema gari – hema gauri – hema niśhunti – hema sisi – kaurve kaurvave – he kurare – kurare – kumati – viṣha samaṇe – śīṣhūbhi – cale cale – vicale – māvi lamba – humu humu svāhā

Vajravidarana (Vajra deschidere largă, susținere, menținere, suprimare, scindare, spargere, zdrobire) este practica generală Vajra care vindecă totul, elimină obstacolele și reia starea naturală:

om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye | mahāyakṣasenāpataye | tadyathā – om truṭa truṭa troṭaya troṭaya sphuṭa sphuṭa sphoṭaya sphoṭaya ghurṇa ghurṇa ghurṇāpaya ghurṇāpaya sarvasattvānāṃ vibodhaya vibodhaya sambodhaya sambodhaya bhrama bhrama saṃbhrāmaya saṃbhrāmaya sarvabhūtāni kuṭa kuṭa saṃkuṭaya saṃkuṭaya sarvaśatrūn ghaṭa ghaṭa saṃdhāṭaya saṃghāṭaya sarvavidyā vajra vajrasphoṭaya vajra vajra kaṭa vajra vajra maṭa vajra vajra matha vajra vajra aṭṭahāsanīlavajrasuvajrāya svāhā | om he fullu nirufullu nigṛhṇa kullu mili cullu kuru kullu vajravijayāya svāhā | om kilikīlāya svāhā | om kaṭa kaṭa maṭa maṭa raṭa raṭa moṭana pramoṭanāya svāhā | om cara nicara hara hara sara sara māraya vajravidāraṇāya svāhā | om chinda chinda bhinda bhinda mahākilikīlāya svāhā | om bandha bandha krodha krodha vajrakilikīlāya svāhā | om curu curu caṇḍakilikīlāya svāhā | om trāsaya trāsaya vajrakilikīlāya svāhā | om hara hara vajradharāya svāhā | om prahara prahara vajraprabhañjanāya svāhā | om matisthiravajra śrutisthiravajra pratisthiravajra mahāvajra apratihatavajra amoghavajra aihivajra śīghraṃ vajrāya svāhā | om dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarvavajrakulamāvartāya svāhā | amukaṃ māraya phaṭ | om namaḥ samantavajrāṇām | sarvabalamāvartaya mahābale kaṭabale tatale acale maṇḍalamaye ativajra mahābale vegaraṇa ajite jvala jvala tiṭi tiṭi tiṅgale daha daha tejovati tili tili bandha bandha mahābale vajrāṅkuśajvālāya svāhā | om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye mahāyakṣasenāpataye | tadyathā – om hara hara vajra matha matha vajra dhuna dhuna vajra daha daha vajra paca paca vajra dhara dhara vajra dhāraya dhāraya vajra dāruṇa dāruṇa vajra chinda chinda vajra bhinda bhinda vajra hūṃ phaṭ | om namaścaṇḍavajrakrodhāya | om hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha bandha bandha hana hana amṛte hūṃ phaṭ |

Fotografii: gregorycolbert.com, tumblr.com

Semnat de

Tu ce crezi?

Adresa de email nu va fi facută publică.Câmpuri obligatorii *

*

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *

Navighează pana sus